Reglerna i Texas Hold’em Poker

Home » Reglerna i Texas Hold’em Poker

Texas Hold’em har, tack vare dess relativt enkla spelregler men framförallt uppmärksamhet i media, blivit världens mest populära variant av poker. För att du ska förstå dig på spelet och bemästra Hold’em har vi sammanställt en guide för reglerna i spelet här.

Hold’em variationen av poker består av två kort “hålkort” som delas ut med framsidan ned till varje spelare. Samtidigt delas fem gemensamma kort ut med framsidan uppåt av dealern. Denna hög med gemensamma kort kallas vanligtvis för ‘bordet’ eller ‘brädan’. Härefter följer en spelserie med fyra omgångar som kallas för “pre-floppen”, “floppen”, “turn” och “river”. I varje omgång delas det ett ut ett gemensamt kort av dealern. De aktiva spelarna har i de olika spelomgångarna möjlighet för att göra ett av följande val: ‘fold’ (lägga sig), ‘check’ (passa), ‘bet’ (satsa), ‘call’ (syna) eller ‘raise’ (höja). Under spelomgångarna i Texas Hold’em får deltagarna kombinera sina hålkort och de gemensamma korten hur de vill för att få en så bra femkortshand som möjligt.

Observera att det finns olika variationer även inom Hold’em. Dessa skiljer sig åt baserat på sina bet limits och de fyra största varianterna är:

Limit Texas Hold’em: I denna variant är alla bets förbestämda av specifika belopp.

No Limit Texas Hold’em: Som namnet antyder kan spelarna när som helst välja ett valfritt belopp att satsa upp till alla sina marker.

Pot Limit Texas Hold’em: I Pot-Limit varianten kan spelarna satsa valfritt belopp upp till pottens storlek.

Mixed Texas Hold’em: Här växlar spelet mellan rundor av Limit och No-Limit versionen.

Pokerhänder – rankning och värde i Texas Hold’em

I Texas Hold’em spelar man med en standard kortlek, det vill säga 52 kort i var och en av de 4 färgerna: Spader, Hjärter, Ruter och Klöver. Varje färg innehåller 13 kort, Ess, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Drottning och Kung. Pokerhanden i Hold’em består av fem kort där de olika kombinationerna rankas från fem i ett slag (det högsta) till inget par eller ingenting (det lägsta):

Royal Straight Flush
Royal Straight Flush är den högsta möjliga pokerhanden i Texas Hold’em. Royal Straight Flush består av 5 kort i samma färg i valörerna 10 till Ess + ett wild-kort.

Straight Flush/Färgstege
Straight Flush är den näst bästa möjliga kombinationen i Texas Hold’em. Straight Flush består av 5 kort i samma färg i nummerföljd.

Fyrtal
Denna hand består av fyra kort i samma värde. Det vill säga exempelvis fyra stycken kungar i olika färger.

Kåk
Kåk består av ett par och en triss, det vill säga två kort med samma värde och tre kort med samma värde. Exempel: två sexor och tre knektar.

Färg/Flush
Färg/Flush består av 5 kort, alla i samma färg. Handen behöver inte bestå av kort i nummerföljd.

Stege/Straight
Stege är fem kort som alla kommer i nummerföljd. Exempel: 1,2,3,4,5 eller 7,8, 9, 10, knekt.

Triss
Som namnet indikerar består triss av tre kort med samma värde. Det kan exempelvis vara tre fyror eller tre knektar.

Två-par
Två par av olika nummer. Exempel: två femmor eller två kungar.

Par
Par består av två kort som har samma värde. Förslagsvis två fyror.

Högsta kort
Om man inte har något av kombinationerna listat över vinner den med högst kort på handen.

Så spelar du Texas Hold’em

När grunderna är lagda är det bara dags att komma igång, eller? Har du aldrig spelat poker och/eller Texas Hold’em förr måste vi dessvärre meddela dig om att det fortfarande finns en hel del information värd att veta. Åtminstone om du vill lyckas med ditt pokerspelande, oavsett om det så föregår online eller på ett fysiskt casino!

Som vi tidigare varit inne på tilldelas varje deltagare två kort vid spelets start, som kallas “hålkort”. Dessa kort får spelaren inte visa för de andra deltagarna i spelet. Samtidigt delas fem gemensamma kort ut med framsidan uppåt för att bilda det så kallade ‘bordet’ eller ‘brädan’. Alla spelare i Texas Hold’em kan använda dessa gemensamma kort i kombination med sina egna hålkort för att skapa den bästa möjliga femkorts-pokerhanden. I Texas Hold’em kan spelarna använda vilken kombination som helst av de sju tillgängliga korten i enlighet med listan över pokerhänder vi diskuterade ovan.

Blinds

För att förstå Texas Hold’em måste du känna till ‘blinds’. I spelet finns det en markör som kallas för ‘knappen’ eller ‘dealer-knappen’, som anger vilken spelare som är dealern för det aktuella spelet. Inför spelet placerar spelaren till medurs från markören den första insatsen, det vill säga ‘small bind’ (den första obligatoriska satsningen). Därefter lägger spelaren medsols till small blind lägger den så kallade ‘big blind’, som vanligtvis är dubbelt så stor som den lilla insatsen. Hur stora mörkarna är beror på insats och spelstruktur.

Satsningsalternativ

Som vi också redan varit inne på finns det ett x antal satsningsalternativ i alla pokerspel, inklusive Hold’em. Precis som i andra former av poker kan spelarna välja att ‘fold’ (lägga sig), ‘check’ (passa), ‘bet’ (satsa), ‘call’ (syna) eller ‘raise’ (höja). Vilket satsningsalternativ man väljer beror på hur ens pokerhand ser ut, men också på hur de andra spelarna har agerat under spelomgången.

Spelomgångarna

Texas Hold’em spelas i en spelserie med fyra omgångar som kallas för “pre-floppen”, “floppen”, “turn” och “river”.

Pre-Flopp/Före Floppen: Denna omgång är den första. Den spelas efter att alla spelare fått och sett sina hålkort, samt när de bestämt sig för ett av ovanstående satsningsalternativ. När alla spelare placerat ett lika stort belopp i potten eller valt att lägga sig fortsätter spelet till nästa runda.

Floppen: I andra spelomgången, floppen, delas tre uppvända kort ut på borden. Dessa är de gemensamma korten som alla aktiva spelare kan använda sig av. Även här genomförs en satsningsrunda där spelarna kan välja ett av satsningsalternativen.

Turn: I tredje spelomgången delas turnkortet ut. Det är det fjärde gemensamma kortet som spelarna kan välja att använda sig av om de önskar det. Även här påbörjas det en ny satsningsrunda.

River: Nu delas det femte och sista gemensamma kortet ut av dealern. Ännu en ny satsningsrunda genomförs där spelarna bestämmer vilket drag de vill göra.

Showdown: En sista “runda” som kallas Showdown genomförs endast om det finns mer än en aktiv spelare kvar. Då visar de bägge sina kort för resterande spelare och den med den bästa femkortshanden kammar hem potten! Beroende på vilken form av Hold’em man spelar kan även potten delas lika mellan spelarna om händerna är identiska.

New Casinos
4,5 rating
4,3 rating
4,3 rating
4,5 rating
5,0 rating